Alles van Nieuwegein
Bekijk de agenda

Regio Utrecht-Amersfoort slaat handen ineen voor aanpak vitale wijken

Regio Utrecht-Amersfoort slaat handen ineen voor aanpak vitale wijken
Nieuwegein Geplaatst 30 november 2019

De provincie en de gemeenten Nieuwegein, Utrecht, Zeist en Amersfoort gaan samenwerken aan een aanpak vitale wijken.

Per wijk wordt gekeken wat een wijk nodig heeft op het gebied van leefbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid. In Nieuwegein gaat het om de verbetering en vernieuwing van een deel van de wijk Batau. De relatief snelle vergrijzing in Nieuwegein is daarbij een aandachtspunt. De provincie Utrecht steunt deze samenwerking en treedt op als co-financier. Ook wordt er een regiodeal ingediend om het Rijk als partner en co-financier te betrekken bij deze regionale aanpak.

Het gaat goed met de provincie Utrecht. De centrale ligging met goede verbindingen en voorzieningen, de economische dynamiek en de aantrekkelijke omgeving maken Utrecht tot een provincie waar mensen graag willen wonen, werken, studeren en recreëren. Toch profiteert niet iedereen daarvan. In sommige wijken ligt de kwaliteit van leven een stuk lager.

In Nieuwegein willen we aan het werk in de buurten Gebouwendriften en Muntenbuurt (Muntplein en omgeving) in Batau. Deze buurten waren al geselecteerd als mogelijke kandidaten voor het Betere Buurtenprogramma. Dankzij de samenwerking met de provincie en het Rijk kan dit programma verbreed worden, zodat in Batau niet alleen de verouderde buitenruimte aangepakt wordt, maar ook onderwerpen als armoede, eenzaamheid en het verduurzamen en levensloopbestendig maken van woningen.
Wethouder Hans Adriani: "Via de samenwerking met de provincie willen we investeren in een veilige en geschikte omgeving, waardoor dit weer levendige en betrokken buurten worden waar bewoners zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Hopelijk ziet het Rijk dat ook zo en worden ook zij via de Regio Deal partner van ons gezamenlijke project."

Integrale aanpak voor vier wijken
Aanpak Vitale wijken is integrale aanpak, met zowel aandacht voor werkgelegenheid, gezondheid, onderwijs, veiligheid en sociale verbondenheid als voor wonen, klimaatadaptatie, energietransitie, groen en recreatie. De aanpak richt zich in eerste instantie op vier wijken: Overvecht in Utrecht, Vollenhove in Zeist, Batau in Nieuwegein en Soesterkwartier/Langs Eem en Spoor in Amersfoort. De aandachtspunten in deze vier wijken zijn divers. In Nieuwegein verouderen de bewoners voor een groot deel tegelijkertijd met hun buurt. Zij zijn hier 40 jaar geleden als jong gezin in bijvoorbeeld Batau komen wonen en voelen zich hier nu thuis. Hun woningen passen niet altijd meer bij hun huidige behoeften. Daarnaast zijn ze vaker eenzaam, hebben ze meer zorg nodig en zijn ze minder mobiel. De verouderde buurten met de buitenruimte met een ‘betonnen gevoel' en verouderd groen worden slecht gewaardeerd en geven veel bewoners een onveilig gevoel. Daarnaast komen armoede, eenzaamheid en persoonlijke en huiselijke problemen in de Gebouwendriften en Muntenbuurt meer voor dan in andere wijken van Nieuwegein. De gemeente Nieuwegein wil het Betere Buurtenprogramma daarom uitbreiden in het kader van de Regio Deal. Adriani: "Op deze manier kunnen we integraal werken aan een groene, veilige en schone buurt die past bij de wensen van jong en oud, met duurzame en geschikte huizen en gezonde en betrokken bewoners."

Samenwerking met het Rijk
Gezien de breedte van de aanpak, is samenwerking met allerlei organisaties in de regio én met het Rijk nodig. De provincie vindt het van belang dat er een provinciebrede aanpak is op het thema vitale wijken en dat het Rijk daarbij intensief betrokken wordt. Daarom wordt het Rijk gevraagd de plannen als partner te steunen.
Om dit te realiseren, wordt vandaag de Regio Deal Vitale wijken U16 ingediend bij het Rijk en wordt parallel daaraan een aanpak vitale wijken regio Amersfoort gestart.

Voorbeeld voor andere wijken
De aanpak van deze wijken kan straks een voorbeeld zijn voor andere wijken binnen de regio. RIVM en de Universiteit Utrecht worden betrokken om resultaten van de wijkaanpak te monitoren en ervaringen en geleerde lessen op te halen.


Meer informatie | Gemeente Nieuwegein

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Uitvaartverzorging Midland
A NAAR B KOERIERS