Alles van Nieuwegein
Bekijk de agenda
< april 2019 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
14
1
2
3
4
5
6
7
15
8
9
10
11
12
13
14
16
15
16
17
18
19
20
21
17
22
23
24
25
26
27
28
18
29
30
 
 
 
 
 

College stelt Omgevingsagenda voor aan gemeenteraad

College stelt Omgevingsagenda voor aan gemeenteraad
Nieuwegein Geplaatst 6 oktober 2018

Het college van B&W heeft de Omgevingsagenda vastgesteld, en legt deze ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

De Omgevingsagenda is een tussenstap op weg naar de Omgevingsvisie van Nieuwegein, dé visie voor de hele fysieke leefomgeving voor de lange termijn. In de agenda staan de belangrijkste ambities, kansen en opgaven voor de toekomst van de fysieke leefomgeving gepresenteerd. Deze zijn samen met een Focusgroep, een soort kopgroep met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, totstandgekomen. Om van een Omgevingsagenda te komen tot een Omgevingsvisie wil het college breed met de stad in gesprek.

De Omgevingsagenda wordt behandeld in de commissievergadering van ROM op 18 oktober en de raadsvergadering op 1 november. Inwoners, ondernemers of vertegenwoordigers van organisaties kunnen meespreken in de commissie ROM als ze dit van tevoren melden bij de griffie (griffie@nieuwegein.nl).
Doel is om in het najaar van 2019 een Omgevingsvisie vast te stellen die richting geeft en ruimte biedt bij toekomstige ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en die zo bijdraagt aan een gezond, duurzaam en veilig Nieuwegein.

Bestaand beleid versus nieuwe kansen

Beleidsthema's die recent en samen met de stad zijn ontwikkeld staan niet ter discussie. In de Omgevingsvisie gaan veel bestaande uitgangspunten uit het huidige gemeentelijk beleid mee. Zuinig op het groen en natuur in de stad en toekomstige woningbouw gaat niet ten koste van het groen zijn goede voorbeelden van dergelijke uitgangspunten. Maar er zijn ook nieuwe kansen, opgaven en dilemma's. Deze ontstaan doordat er meer wettelijke ruimte wordt geboden vanuit de Omgevinsgwet om zelf te regelen (bijvoorbeeld op het gebied van geluid). Daarbij zijn er nieuwe trends en ontwikkelingen en door het in samenhang bekijken van het huidige beleid ontstaan eveneens kansen.

Slimme combinaties en keuzes maken

Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Hans Adriani: "Er leven veel wensen en ambities over woningbouw, werken, spelen, groen, duurzaamheid, mobiliteit in de stad. Het is dus zaak dat we slimme combinaties maken, alle thema's in samenhang benaderen en dan de beste keuzes te maken. Het is daarom belangrijk dat we mét elkaar - dus samen met de stad - vaststellen wat we belangrijk vinden in Nieuwegein, wat we graag willen beschermen, maar ook waar we ruimte zien voor nieuwe ontwikkelingen. Zo maken we samen een duurzaam, veilig en gezond Nieuwegein waar we met zijn allen prettig kunnen wonen, werken en verblijven."

Enkele kansen voor de omgevingsvisie van Nieuwegein

  • Een veilige, gezonde en levendige wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Met de juiste balans tussen rustig wonen, wijk- en winkelvoorzieningen.
  • Bekijk samen met de wijkbewoners per wijk wat de ideale mix is van klimaatadaptieve maatregelen, woningbouw, parkeren, recreëren en groen die past bij de wijk. De beschikbare ruimte is zeer beperkt.
  • Maak het cultureel erfgoed van Nieuwegein beter zichtbaar en beleefbaar.
  • Benut de mogelijkheden voor recreatie op, aan en in het water.
  • Richt de openbare ruimte zo in dat het inspeelt op klimaatverandering en zoek naar slimme combinaties van functies..

Een overzichtelijke weergave van de belangrijkste bestaande en nieuwe kansen en opgaven is beschikbaar op www.ikbennieuwegein.nl/omgevingsvisie.

De Omgevingswet

Directe aanleiding voor het ontwikkelen van de Omgevingsvisie is de komst van de Omgevingswet. Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur en mobiliteit, milieu, natuur, water, lucht, geluid, bodem en cultureel erfgoed. De wet gaat over alles wat we om ons heen zien, horen en ruiken: de fysieke leefomgeving. Daarmee vormt de wet de basis voor het integraal beheer van en voor de ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

181001_Gemeente Nieuwegein_Omgevingsagenda_1600.pdf


Meer informatie | Gemeente Nieuwegein

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

TriKyRa Licht & Geluid
Margreet Hairstyling
Luigi's IJssalon