Alles van Nieuwegein
Bekijk de agenda

Ambities en kansen voor het Nieuwegeinse erfgoed

Ambities en kansen voor het Nieuwegeinse erfgoed
Nieuwegein Geplaatst 3 december 2018

De vondst van 6000 jaar oude skeletten uit de Swifterbantcultuur, het unieke stelsel van kanalen en sluizen dat 900 jaar handel over water laat zien, maar ook forten en kastelen.

Erfgoedvisie vrij voor inspraak

Het zijn voorbeelden van bijzonder historisch erfgoed in Nieuwegein. Samen met erfgoedinstellingen, culturele partners en bewoners stelde de gemeente de ambities voor het Nieuwegeinse erfgoed voor de komende jaren op. In de erfgoedvisie gaat het over ‘behoud door ontwikkeling', het (digitaal) toegankelijk maken van erfgoed en het verbinden van bewoners en bezoekers met verhalen en tradities. Het college van B&W geeft de concept erfgoedvisie vrij voor inspraak. Geïnteresseerden hebben van 4 december tot en met 15 januari de gelegenheid om een laatste reactie te geven op het resultaat. Dinsdagavond 11 december is er in Fort Vreeswijk een bewonersavond over de ambities, thema's en kansen uit de erfgoedvisie.

‘In gesprek met betrokkenen uit de stad is de erfgoedvisie tot bloei gekomen. Met de erfgoedvisie borgen we zorgvuldig om te gaan met cultuurhistorische waarden van de stad. De herinneringen aan het verleden bieden kansen om bewoners, bezoekers én ondernemers te verbinden. Laten we de verhalen achter bijzondere monumenten en figuren uit het verleden vooral delen, zodat de waarde bekend wordt', aldus
wethouder John van Engelen van Cultuur.

Verborgen geschiedenis en jonge stad

De erfgoedvisie beschrijft de cultuurhistorische waarden van Nieuwegein. In zes thema's met bijbehorende kansen krijgen de erfgoedwaarden en identiteitsdragers van de stad een plek. Thema archeologie laat de verborgen geschiedenis van Romeinen en Swifterbantcultuur zien. De unieke infrastructuur van kades en (water)wegen duidt de vroegere handelsroutes over land en water. Kastelen beschermden die handelsroutes en de historische kernen Jutphaas en Vreeswijk ontwikkelden zich aan die routes. Met haar waterwegen en sluizen is Nieuwegein al honderden jaren een strategische uitvalsbasis. Het thema strategische waterlinies bevat de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de verdedigingslinie die genomineerd is voor UNESCO-werelderfgoed. Naast de oude architectuur is er in de visie aandacht voor jonge architectuur, zoals het Marktplein en de loopbruggen in City en de houtskeletbouwwoningen in Doorslag en Fokkesteeg.

Bewonersavond

Dinsdagavond 11 december organiseert de gemeente een bewonersavond voor geïnteresseerden in de erfgoedvisie. De avond is van 20.00 tot 21.30 uur in Fort Vreeswijk (inloop vanaf 19.30 uur). Het is het moment om op basis van eerdere bijeenkomsten het resultaat van de concept erfgoedvisie te delen. Geïnteresseerden krijgen de mogelijkheid om aan te geven wat zij het meest aansprekend vinden en welke kansen ze graag in samenwerking gerealiseerd willen zien.

Inspraak concept erfgoedvisie

Het college van burgemeester en wethouders geeft de concept erfgoedvisie vrij voor inspraak. Er is van 4 december tot en met 15 januari de gelegenheid om een laatste reactie te geven op het eindresultaat. De conceptvisie is beschikbaar via www.ikbennieuwegein.nl/erfgoedvisie en ligt vanaf 4 december ter inzage bij de receptie op het stadshuis. Eenieder kan op het document reageren voor de visie voor vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden.


Meer informatie | Gemeente Nieuwegein

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

De Bruin Entertaiment
A NAAR B KOERIERS