Alles van Nieuwegein
Bekijk de agenda
< september 2019 >
wk
ma
di
wo
do
vr
za
zo
35
 
 
 
 
 
 
1
36
2
3
4
5
6
7
8
37
9
10
11
12
13
14
15
38
16
17
18
19
20
21
22
39
23
24
25
26
27
28
29
40
30
 
 
 
 
 
 

Een passende woning voor iedereen!

Een passende woning voor iedereen!
Nieuwegein Geplaatst 6 mei 2019

De gemeente Nieuwegein wil 5.000 woningen bouwen tot 2030.

Gemeente Nieuwegein verhoogt woningbouwambitie

Op basis van de analyse van de woningbouwlocaties is de ambitie verhoogd van 3.500 naar 5.000 woningen. Door de enorme druk op de woningmarkt is het voor alle doelgroepen lastig om een passende woning te vinden. Sturing in wat er gebouwd wordt is daarom belangrijk. Zodat de juiste woningen worden gebouwd, die tegemoet komen aan de woonwensen van Nieuwegeinse woningzoekenden en voor doorstroming op de woningmarkt zorgen. De gemeenteraad stelde op 25 april jl. de ‘Aanvulling Woonvisie 2015' vast. Deze aanvulling is bedoeld om meer te kunnen sturen op wat er wordt gebouwd.

Woningbouwprogramma

De woningvraag komt met name van starters, ouderen en bewoners die toe zijn aan een nieuwe stap in hun wooncarrière. Uitgaand van 5.000 woningen tot 2030 en rekening houdend met de kwalitatieve wensen leidt dat tot het volgende bouwprogramma:

  • 1.000 vrije sector huur en dure koop 
  • 1.000 middenhuur, waarvan 600 lage middenhuur 
  • 1.500 sociale huur
  • 1.500 overig

Bij de invulling van de locaties worden de kwalitatieve uitgangspunten uit het woningbouwprogramma aangehouden.

Wonen, wonen, wonen!

Wethouder Hans Adriani: "Alles is gericht op wonen, wonen, wonen. We willen voor de juiste doelgroepen bouwen en meer sturen in wat er wordt gebouwd. Met doorstroming op de woningmarkt moet er zo voor iedereen een passende woning vrij komen. We zetten met name in op duurdere koopwoningen, woningen voor ouderen en middenhuur woningen."

Accent op lage middenhuur

Nieuwegein heeft relatief weinig middenhuur woningen. Dit zijn huurwoningen met een huurprijs tussen 720,42 euro en circa 950 euro per maand. De gemeente wil meer grip krijgen op middenhuur, zodat er kwalitatief goede betaalbare huurwoningen gerealiseerd worden die bereikbaar zijn en blijven voor de middeninkomens. Het accent ligt op lage middenhuur (800 - 850 euro per maand).

Wonen en zorg

Huize Vreeswijk in Hoog Zandveld sluit in 2020. De gemeente onderzoekt samen met ZorgSpectrum hoe en waar uitbreiding van intramurale zorgvoorzieningen (zorg binnen een zorginstelling zoals een verzorgingshuis) kan plaatsvinden. Dit om te voorkomen dat mensen genoodzaakt zijn te lang thuis te blijven wonen.
Ook komt er een locatie voor de ontlasting van mantelzorgers via respijtzorg.

Duurzaam

Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen in Nieuwegein wordt bij nieuwbouw en bij aanpak van de bestaande woningen geïnvesteerd in een klimaatbestendige inrichting van de stad. Daarnaast wordt gestuurd op een hogere kwaliteit bij omvorming van kantoren naar woningen.

Meer weten?

De Woonvisie 2015 en de Aanvulling Woonvisie 2015 zijn te vinden op de website van de gemeente onder ‘wonen in nieuwegein/woonbeleid'. Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Conny Hofstede. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 14030 of via e-mail c.hofstede@nieuwegein.nl.

KLIK HIER VOOR MEER INFO OVER AANVULLING WOONVISIE 2015

 


Meer informatie | Gemeente Nieuwegein

Reacties op dit bericht


Zelf een reactie toevoegen

Er zijn nog geen reacties op dit bericht.
« terug

Landsman Uitvaartzorg
De Bruin Entertaiment
Uitvaartverzorging Midland